HVEM ER VI?

Gaver og Stil A/S

Vestergade 25

4850 Stubbekøbing

CVR-nr.: 45701115

Vi er dataansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os: kundeservice@gaverogstil.dk

 

HVILKE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLER VI OG HVORFOR?

For at kunne varetage den daglige samhandel med og afholde diverse arrangementer for kunder, leverandører og andre samhandelspartnere, indsamler og behandler vi blandt andet følgende almindelige personoplysninger:

 

 • Navn

 • Telefonnummer

 • Adresse, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger

 • Faktureringsoplysninger

 • Billeder fra diverse kundearrangementer

 • Oplysninger om særlige omstændigheder ifm. levering

 

Når du som privatperson eller enkeltmandsvirksomhed opretter en kundekonto hos os, behandler vi endvidere dit CPR-nummer for at kunne foretage kreditvurdering og kreditforsikring.

Når du besøger vores hjemmeside, indsamler og behandler vi oplysninger om dig i form af Cookies. Du kan læse mere herom i vores cookiepolitik.

Når du giver dit samtykke til at vi må sende markedsføringsmateriale til dig, behandler vi dit navn og din e-mailadresse til at sende relevant markedsføringsmateriale til dig.

 

HVAD ER RETSGRUNDLAGET FOR VORES BEHANDLING?

Når vi behandler dine personoplysninger for at varetage den daglige samhandel, er retsgrundlaget som udgangspunkt persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f. Dette kan for eksempel være i forbindelse med:

 • Bestilling, salg og forsendelse af produkter, advisering om afsendelse og forsinkelser, eller

 • Fakturaer, betalingsadvis og reklamationer.

Når vi sender nyhedsbreve og/eller andet relevant markedsføring til dig eller din virksomhed, behandler vi dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, jf. persondataforordningens art. 6. stk. 1, litra a og markedsføringslovens § 10. Du kan altid trække dit samtykke tilbage ved henvendelse til kundeservice@gaverogstil.dk eller 54 30 90 13.

 

HVEM VIDEREGIVER VI DINE PERSONOPLYSNINGER TIL?

Vi videregiver udelukkende dine personoplysninger, når det er nødvendigt for at levere vores ydelse til dig, eller hvis det følger af en retlig forpligtelse, som påhviler os som dataansvarlige.

Når det er nødvendigt at videregive dine personoplysninger, gør vi en stor indsats for at sikre os, at alle modtagere lever op til den gældende persondatalovgivning.

I forbindelse med den daglige drift og for at kunne levere den bedste ydelse til dig og din virksomhed, kan vi komme ud for at videregive dine personoplysninger til følgende overordnede kategorier af leverandører, samarbejdspartnere og databehandlere:

 • Koncernforbundne selskaber

 • Fragt- og forsendelsesvirksomheder

 • Drifts- og softwareleverandører samt andre databehandlere

 • Revisions- og advokatvirksomheder

 • Kreditvurderingsvirksomheder

 • Forsikringsselskaber

 • Offentlige myndigheder

 • Øvrige underleverandører og samarbejdspartnere

I forbindelse med kundearrangementer mv., kan vi tage situationsbilleder med henblik på at offentliggøre disse på vores hjemmeside og/eller sociale medier. I den forbindelse gør vi en stor indsats for, at de personer, som er på billederne, ikke føler sig udstillet eller krænket. Herudover har du som registreret ret til at gøre indsigelse mod en sådan offentliggørelse, og vi vil altid gøre hvad vi kan for at fjerne billeder/opslag ved sådanne indsigelser. Hvis du ønsker at gøre indsigelse mod vores offentliggørelse af situationsbilleder på vores hjemmeside/sociale medier, kan du kontakte os kundeservice@gaverogstil.dk.

 

HVORNÅR SLETTER/ANONYMISERER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til de oplyste formål.

I forbindelse med salg af produkter og ydelser mv. opbevarer vi som udgangspunkt dine personoplysninger i 5 år, medmindre vi fortsat har et sagligt formål med opbevaringen, f.eks. i forbindelse med reklamations- og garantisager, tilbagekaldelse af produkter, sikkerhedsopdateringer af de produkter, vi har leveret.

Hvis du har oprettet en konto hos os, opbevarer vi dine personoplysninger indtil 3 år efter kontoen er lukket/inaktiveret og alle udeståender er afviklet.

Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, opbevarer vi oplysningerne, så længe dit samtykke er aktivt.

 

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Vi prioriterer persondatasikkerhed meget højt og har stor fokus på, at vi behandler dine personoplysninger i henhold til gældende persondatalovgivning.

For at beskytte dine personoplysninger bedst muligt vurderer vi løbende de risici der kan være forbundet med vores behandling af dine personoplysninger. Vi er især opmærksomme på at beskytte dine personoplysninger mod diskrimination, identitetstyveri, økonomisk tab, tab af omdømme og datafortrolighed.

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt/ændret og mod uautoriseret offentliggørelse eller utilsigtet adgang.

For at undgå tab af personoplysninger foretager vi løbende backup af vores systemer, ligesom vi anvender kryptering eller andre sikkerhedsforan-staltninger, hvor det er nødvendigt.

Endelig uddanner vi vores medarbejdere i håndtering af personoplysninger.

I tilfælde af sikkerhedsbrud der indebærer en høj risiko for dine rettigheder, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet, så hurtigt som det efter omstændighederne er muligt.

 

DINE RETTIGHEDER

Når vi behandler dine personoplysninger, har du en række rettigheder overfor os.

 

Ret til at indsigtsret i dine personoplysninger

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig.

 

Ret til berigtigelse

Du har ret til at for urigtige personoplysninger om dig rettet.

 

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet dine personoplysninger.

 

Ret til begrænsning af behandling

I særlige tilfælde har du ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset til opbevaring.

 

Ret til indsigelse

I særlige tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Dette gælder blandt andet, når vi behandler dine personoplysninger efter persondataforordningens art. 6, litra 1, stk. f.

 

Ret til at få transmitteret personoplysninger (dataportabilitet)

I særlige tilfælde har du ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, kan du altid kontakte os på kundeservice@gaverogstil.dk.

 

Du kan også læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning på www.datatilsynet.dk.

 

KLAGE TIL DATATILSYNET

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på, men vi håber selvfølgelig, at du først vil kontakte os, så vi forhåbentlig kan finde en løsning.

 

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger og klagevejledning på www.datatilsynet.dk.

 

FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER

Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik. Den seneste udgave vil altid være tilgængelig på vores hjemmeside. Vi anbefaler, at du løbende kontrollerer og ajourfører dig med vores privatlivspolitik.

 

Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at forbedre din købsoplevelse når du vil handle i vor gaveshop med dansk kvalitet.

Når du besøger www.gaverogstil.dk, udveksler din internetbrowser informationer med vores servere, og på den måde efterlader du visse elektroniske spor – også kaldet cookies. Disse cookies indeholder eksempelvis informationer om:

·        hvilke sider du har kigget på hos os, hvornår og hvor længe

·        hvilken internetbrowser du bruger

·        hvilken skærmopløsning du har

·        hvilket styresystem du bruger

·        hvilken enhed du bruger

·        hvilken webside du kom fra – før du besøgte www.gaverogstil.dk

·        hvem du primært kontakter i www.gaverogstil.dk

 

Hvad er en cookie?


En cookie er en lille fil der lagres i din webbrowser og genkendes af den pågældende hjemmeside ved tilbagevendende besøg. Denne fil gør det muligt at sende individualiseret information til din browser. En cookie kan indeholde tekst, tal eller for eksempel en dato. Men der er ingen personlige oplysninger gemt i en cookie. Der er ikke tale om et program. En cookie kan ikke indeholde eller sprede virus eller andre skadelige programmer.

Du kan læse mere om cookiebekendtgørelsen på Erhvervsstyrelsens hjemmeside

 

Din accept 

Når du første gang besøger gaverogstil.dk, bliver du informeret om vores brug af cookies, og du har her mulighed for at klikke på linket ”Nej tak – Jeg vil vide mere om cookies”. Hvis du derimod klikker på linket “Accepter” – accepterer du vores brug af cookies. Hvis du senere fortryder dit valg, skal du blot følge linket neders på denne side, der viser til hvordan du sletter dine cookies. Herefter vil du igen møde valgmuligheden – og kan nu sige ”Nej tak til cookies”.

Sådan sletter du cookies og afviser dem fremover 
Vi håber, at du vil tillade cookies fra gaverogstil.dk, da de dels hjælper os med at forbedre hjemmesiden, dels hjælper dig til ikke at skulle vælge de samme ting igen og igen.

Ønsker du alligevel ikke at modtage cookies fra gaverogstil.dk, skal du i din browsers internetindstillinger vælge avancerede cookieindstillinger og tilføje www.gaverogstil.dk til listen over websites, du vil blokere cookies fra. Her kan du også slette individuelle cookies eller alle de cookies, som din browser har gemt. 

Hvis du sætter din browser op til at blokere cookies fra gaverogstil.dk, skal du være opmærksom på, at der kan være nogle af hjemmesidens funktioner, der ikke virker.

Find mere information om at slette alle cookies her.

Du kan også læse om vore handelsbetingelser her